نمایش 1–8 از 16 نتیجه

مهره بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI12-04-T4

3,900,000 تومان
 • مهره بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 12، گام 4 و تعداد ردیف ساچمه 3
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI16-05-T4

2,500,000 تومان
 • مهره بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 16، گام 5 و تعداد ردیف ساچمه 3
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI20-05-T4

2,524,050 تومان
 • مهره بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 20، گام 5 و تعداد ردیف ساچمه 4
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI20-10-T4

5,800,000 تومان
 • مهره بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 20، گام 10 و تعداد ردیف ساچمه 3
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI20-20-T4

1,700,000 تومان
 • مهره بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 20، گام 10 و تعداد ردیف ساچمه 3
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI25-05-T4

1,900,000 تومان
 • مهره بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 25، گام 5 و تعداد ردیف ساچمه 4
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI25-10-T4

1,000,000 تومان
 • مهره بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 25، گام 10 و تعداد ردیف ساچمه 3
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI25-25-T4

2,100,000 تومان
 • مهره بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 25، گام 25 و تعداد ردیف ساچمه 4
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا