نمایش 1–8 از 16 نتیجه

پیچ بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI-R-12-4-L300 برحسب متر

3,900,000 تومان
 • بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 12 و گام 5
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 300 سانتی متر می باشد.

پیچ بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI-R-16-5-L300 برحسب متر

3,000,000 تومان
 • بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 16 و گام 5
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 300 سانتی متر می باشد.

پیچ بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI-R-20-5-L300 برحسب متر

2,700,000 تومان
 • بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 20 و گام 5
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 300 سانتی متر می باشد.

پیچ بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI-R-20-10-L300 برحسب متر

3,900,000 تومان
 • بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 20 و گام 10
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 300 سانتی متر می باشد.

پیچ بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI-R-20-20-L300 برحسب متر

5,700,000 تومان
 • بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 20 و گام 20
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 300 سانتی متر می باشد.

پیچ بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI-R-25-5-L450 برحسب متر

1,850,000 تومان
 • بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 25 و گام 5
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 450 سانتی متر می باشد.

پیچ بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI-R-25-10-L450 برحسب متر

3,100,000 تومان
 • بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 25 و گام 10
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 450 سانتی متر می باشد.

پیچ بال اسکرو ballscrew HIWIN مدل FSI-R-25-25-L450 برحسب متر

6,900,000 تومان
 • بالسکرو هایوین ساخت چین
 • دارای قطر 25 و گام 10
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 450 سانتی متر می باشد.