نمایش 1–8 از 29 نتیجه

مهره بال اسکرو ballscrew HQM مدل SّFUR16-5-T4

2,500,000 تومان
 • مهره بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 16، گام 5 و تعداد ردیف ساچمه 4
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HQM مدل SّFUR16-10-T4

3,200,000 تومان
 • مهره بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 16، گام 10 و تعداد ردیف ساچمه 4
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HQM مدل SّFUR20-5-T4

790,000 تومان
 • مهره بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 20، گام 5 و تعداد ردیف ساچمه 4
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HQM مدل SّFUR20-10-T4

1,000,000 تومان
 • مهره بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 20، گام 10 و تعداد ردیف ساچمه 4
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HQM مدل SّFUR20-20-T4

1,800,000 تومان
 • مهره بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 20، گام 20 و تعداد ردیف ساچمه 4
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HQM مدل SّFUR25-5-T6

900,000 تومان
 • مهره بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 25، گام 5 و تعداد ردیف ساچمه 6
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HQM مدل SّFUR25-10-T6

1,100,000 تومان
 • مهره بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 25، گام 10 و تعداد ردیف ساچمه 6
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا

مهره بال اسکرو ballscrew HQM مدل SّFUR25-25-T4

2,100,000 تومان
 • مهره بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 25، گام 25 و تعداد ردیف ساچمه 4
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا