نمایش 1–8 از 20 نتیجه

پیچ بال اسکرو ballscrew HQM مدل SCR16-05-335CM برحسب متر

590,000 تومان
 • بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 16 و گام 5
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 400 سانتی متر می باشد.
با انتخاب متراژ کمتر از 400 سانتی متر، 5% به قیمت محصول اضافه می شود.

پیچ بال اسکرو ballscrew HQM مدل SCR16-10-300CM برحسب متر

1,100,000 تومان
 • بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 16 و گام 5
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 400 سانتی متر می باشد.
با انتخاب متراژ کمتر از 400 سانتی متر، 5% به قیمت محصول اضافه می شود.

پیچ بال اسکرو ballscrew HQM مدل SCR20-5-310CM برحسب متر

700,000 تومان
 • بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 20 و گام 5
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 400 سانتی متر می باشد.
با انتخاب متراژ کمتر از 400 سانتی متر، 5% به قیمت محصول اضافه می شود.

پیچ بال اسکرو ballscrew HQM مدل SCR20-10-300-310CM برحسب متر

1,200,000 تومان
 • بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 20 و گام 10
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 400 سانتی متر می باشد.
با انتخاب متراژ کمتر از 400 سانتی متر، 5% به قیمت محصول اضافه می شود.

پیچ بال اسکرو ballscrew HQM مدل SCR20-20-300-310CM برحسب متر

1,100,000 تومان
 • بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 20 و گام 10
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 400 سانتی متر می باشد.
با انتخاب متراژ کمتر از 400 سانتی متر، 5% به قیمت محصول اضافه می شود.

پیچ بال اسکرو ballscrew HQM مدل SCR25-5-450-570CM برحسب متر

890,000 تومان
 • بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 25 و گام 5
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 580 سانتی متر می باشد.
با انتخاب متراژ کمتر از 580 سانتی متر، 5% به قیمت محصول اضافه می شود.

پیچ بال اسکرو ballscrew HQM مدل SCR25-10-450-570CM برحسب متر

900,000 تومان
 • بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 25 و گام 10
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 580 سانتی متر می باشد.
با انتخاب متراژ کمتر از 580 سانتی متر، 5% به قیمت محصول اضافه می شود.

پیچ بال اسکرو ballscrew HQM مدل SCR25-25-450-570CM برحسب متر

1,500,000 تومان
 • بالسکرو hqm ساخت چین
 • دارای قطر 25 و گام 25
 • مناسب ساخت ماشین آلات صنعتی و دستگاه های CNC
 • حرکت با دقت و بالا بودن طول عمر
 • نیروی راه اندازی و تعادل بار در تمامی جهات به صورت یکسان
 • روانکاری آسان و قابلیت تعویض بالا
این قیمت به ازای یک متر از این محصول می باشد.
حداکثر طول هر شاخه از این محصول 580 سانتی متر می باشد.
با انتخاب متراژ کمتر از 580 سانتی متر، 5% به قیمت محصول اضافه می شود.